הרשמה למערכת תלושים

מספר תעודת זהות
סיסמה להתחברות בעתיד
שוב הסיסמה


מספר תעודת זהות: 9 ספרות, כולל ספרת ביקורת, כולל אפסים, ללא סימנים נוספים

סיסמה: לפחות 6 תוים, אותיות וספרות בלבד, בלי רווחים
מומלץ לבחור סיסמה שונה לכל שירות!
ובכל מקרה לא להשתמש עבור שירות זה בסיסמה של חשבון הדוא"ל שנמסר למעביד, או בכל סיסמה של שירות אחר אליו נכנסים באמצעות אותו חשבון דוא"ל